Старттық жасау

Баламалы қуат саласындағы маңызды шешiмдер
Сатып алулар / Барлық ұсыныстар арқылы сатып алу қорытындылары
 Повторный закуп офисной мебели среди отечественных товаропроизводителей
Повторный закуп офисной мебели среди отечественных товаропроизводителей. Номер закупки 5016.