Старттық жасау

Баламалы қуат саласындағы маңызды шешiмдер
Құрылым