Homepage

Important decisions in the field of alternative energy
Purchases / Results of tenders
 Закупка аренды офисного помещения среди отечественных предпринимателей

ТОО «Энергия-Семиречья» объявляет, итоги открытого тендера по закупке услуг аренды офисного помещения среди отечественных предпринимателей проведенного 28 февраля 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Алматы, пр.Аль-Фараби, д.75в/7, 2 этаж, кабинет №1, тендер признан несостоявшимся.

ЖШС « Энергия-Семиречья » 2013 жылдың 28 ақпаннында сағат 10.00-де Алматы қаласы Аль-Фараби даңғылы 75в/7, мекен-жайында 2 қабат №1 кабинетте, орналасқан « Энергия-Семиречья» ЖШС-ның отандық кәсіпкерлер арасындағы офис ғимаратын жалға алу қызметі бойынша ашық сатып алу тендері өткізілмеді деп танылғандығын жариялайды.

Объявление
Проект договора
Тендерная документация
Протокол вскрытия
Протокол итогов